پربازدید

ویدیوکووید-19

نظر دادگاه انتاریو درباره یک مسئله مهم پزشکی

دادگاه انتاریو گفت پزشکانی که به دلایل اعتقادی یا مذهبی از انجام سرویس های پزشکی نظیر کمک به مرگ خودخواسته، پیشگیری از حاملگی یا سقط جنین امتناع می کنند، باید بیمار را به پزشک دیگری که می تواند همین سرویس را ارائه کند ارجاع کنند.

به گزارش کندین پرس، گروهی مرکب از پنج پزشک و سه سازمان حرفه ای یک چالش حقوقی را در مخالفت با بعضی از پالیسی های پزشکی انتاریو شروع کرده و معتقد بودند اجرای این پالیسی ها با حق آزادی مذهب و اندیشه آنها در منشور حقوق و آزادیها در تضاد است.

این گروه گفته بودند مجبور کردنشان به ارجاع بیماران به پزشکی دیگر مثل مشارکت در درمان می باشد. ولی کالج پزشکان و جراحان انتاریو در پاسخ گفته بود اگرچه این پالیسی آزادی مذهبی پزشکان را محدود می کند، اما این محدودیت قابل توجیه است.

دادگاه انتاریو نیز گفت مزایای این کار برای عموم بر هزینه ای که برای پزشکان دارد، غالب است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19