پربازید

ویدیو

کووید-19

نرخ تورم در کانادا

سازمان آمار کانادا میزان تورم سالانه در ماه ژانویه را اعلام کرد و گفت نرخ تورم سالانه در ماه ژانویه نسبت به دسامبر افزایش یافته و به یک در صد رسید.

به گفته سازمان آمار یکی از دلایل این افزایش، قیمت بنزین بوده که در ماه ژانویه 6.1 درصد بالا رفته.

نرخ بنزین در کانادا که تا چند ماه قبل در محدوده لیتری یک دلار کانادا بود این روز ها به لیتری 117.9 سنت کانادا افزایش یافته.

یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ تورم، فروش اتومبیلهای جدید است.

اقتصاد دانان و از جمله بانک مرکزی،  به دنبال نرخ تورم 2 درصدی هستند که آن را شاخص خوبی برای رونق اقتصاد می دانند.

بخش سفرهای هوایی از جمله بخشهای اقتصاد است که به علت پندمیک کووید بیشترین صدمه را دیده و قیمت بلیطهای پرواز بسیار پائین آمده.

نرخ تورم سالانه در ماه ژانویه در برخی شهر های بزرگ کشور به قرار زیر بود (رقم داخل پرانتز نرخ تورم سالانه در ماه دسامبر را نشان می دهد ) :

Canada’s national annual inflation rate was 1.0 per cent in January, Statistics Canada says. The agency also released rates for major cities, but cautioned that figures may have fluctuated widely because they are based on small statistical samples (previous month in brackets):

_ St. John’s, N.L.: 1.7 per cent (0.9)

_ Charlottetown-Summerside: 0.5 per cent (0.0)

_ Halifax: 1.4 per cent (0.9)

_ Saint John, N.B.: 0.9 per cent (1.0)

_ Quebec City: 1.4 per cent (0.8)

_ Montreal: 1.5 per cent (1.0)

_ Ottawa: 1.8 per cent (1.4)

_ Toronto: 0.8 per cent (0.3)

_ Winnipeg: 0.9 per cent (0.2)

_ Regina: 0.7 per cent (0.4)

_ Saskatoon: 1.1 per cent (1.1)

_ Edmonton: 0.9 per cent (0.7)

_ Calgary: 0.8 per cent (0.8)

_ Vancouver: 1.0 per cent (0.8)

_ Victoria: 1.4 per cent (1.6)

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19