پربازدید

ویدیو

کووید-19

نرخ بیکاری در کانادا ثابت ماند

در ماه فوریه ۲۲ هزار شغل بر تعداد شغل‌ها افزوده شد، با این حال نرخ بیکاری تغییری نکرد و اقتصاد کشور نیز تغییر محسوسی نداشت.

مرکز آمار کانادا، صبح جمعه اطلاعات و داده‌های اقتصاد کانادا را در ماه فوریه منتشر کرد که نشان می‌دهد در این ماه ۲۲ هزار شغل بر تعداد شغل‌ها افزوده شده. با این وجود نرخ بیکاری کماکان در رقم پنج درصد ثابت مانده که البته نرخی نزدیک به رکورد است. نکته اینکه اغلب شغل‌های جدید در بخش خصوصی و در میان افراد ۵۵ تا ۶۴ سال گزارش شده.

میزان اشتغال در کانادا از سپتامبر گذشته پیوسته در حال رشد بوده ولی رشد ماه فوریه کمتر از ماه‌های ژانویه و دسامبر بود. در ماه ژانویه ۱۵۰ هزار شغل بر تعداد مشاغل افزوده شده بود.

بانک مرکزی نیز هفته گذشته نرخ بهره پایه را در رقم ۴.۵ درصد ثابت نگه داشت.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=179727بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19