پربازدید

ویدیو

کووید-19

نرخ بیکاری در انتاریو

در هفته‌های اخیر آمار و ارقام بیکاریهای ناشی از پندمیک کرونا حیرت انگیز بوده.

در آمریکا بیش از 42 میلیون نفر بیکار شده‌اند.

در کانادا تعداد بیکاران به 2.4 میلیون نفر و نرخ بیکاری به 13 درصد رسیده.

در انتاریو چطور؟

در انتاریو فقط در ماه اپریل 689 هزار نفر کارشان را از دست دادند. جمع تعدادی که در چند ماه اخیر به علت کرونا کارشان را از دست داده اند به 1.1 میلیون نفر و درصد بیکاری به 11.3 درصد رسیده. در مجموع، بیش از 2.2 میلیون نفر از ساکنان انتاریو به علت کرونا یا کارشان را از دست داده‌اند و یا ساعات کارشان به میزان چشمگیر کاهش یافته.

دولت انتاریو در نظر دارد با یکسری تغییرات موقت در قانون کار، شرایط را برای بازگشتن مجدد نیروی کار بیکار شده به کار هموار کند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19