پربازدید

ویدیو

کووید-19

نرخ بهره ثابت ماند

بانک مرکزی کانادا صبح چهارشنبه از تغییر نرخ بهره خودداری کرد و نرخ جدید را در همان رقم ۴.۵ درصد قبلی ثابت نگه داشت.

اقتصاددانان نیز انتظارشان همین بود که بانک مرکزی نرخ بهره پایه را ثابت نگه دارد.

از مارچ سال گذشته بانک مرکزی در چندین نوبت، نرخ بهره پایه را از ۰.۲۵ درصد به ۴.۵ درصد افزایش داده بود. بانک مرکزی در ماه ژانویه گفته بود که از افزایش مجدد نرخ بهره خودداری خواهد کرد، مگر آنکه تغییر غیر منتظره‌ای در نرخ تورم پدید آید. در همین راستا در نرخ بهره در مارچ گذشته تغییری داده نشد و امروز ۱۲ اپریل نیز همچنان ثابت ماند.

نرخ سالانه تورم در کانادا در ماه فوریه به ۵.۲ درصد رسید. هدف بانک مرکزی رساندن نرخ تورم به ۲ درصد است و مهمترین ابزار بانک برای پائین آوردن نرخ تورم، افزایش نرخ بهره است.

در این شرایط بانک مرکزی، بر خلاف معمول، خواهان آهسته شدن رشد اقتصاد است تا به پائین آمدن نرخ بهره کمک شود اما در عمل رشد اقتصاد روند صعودی دارد و نرخ بیکاری در پائین ترین میزان (پنج درصد) است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=181406بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19