پربازدید

ویدیو

کووید-19

ناگهان 66 ماهیگیر روی یخهای دریاچه میشیگان سرگردان شدند

سطح یخزده دریاچه میشیگان  روز پنجشنبه صحنه حادثه پر اضطرابی بود. سه قطعه بزرگ یخ از ساحل جدا شدند و 66 نفر که روی یخها مشغول ماهیگیری Ice Fishing بودند به دام افتادند .خوشبختانه در این حادثه کسی صدمه ندید.

تیمهای امداد گارد ساحلی آمریکا، به همراه یخ شکن گارد ساحلی، دو هلی کوپتر و دپارتمان امداد ویسکانسین همه در عملیات نجات چهار ساعته مشارکت داشتند.

امدادگران توسط هلی کوپتر به سطح یخها فرستاده شدند تا علملیات نجات را هماهنگ کنند. همزمان قایقهای امداد و امداد گران از پائین به یخها نزدیک شدند تا بالاخره همه نجات یافتند.

نزدیک به دوازده میلیون نفر در شهر های واقع در سواحل دریاچه میشیگان زندگی می کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139454بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19