پربازدید

ویدیو

کووید-19

نامه دولت به سینیورهای کم درآمد

دولت فدرال مشغول ارسال دهها هزار نامه برای سینیورها و شهروندانی است که به زودی 65 ساله می شوند. در این نامه به آنها یادآوری می شود که علاوه بر مزایای سن بالا Old age security احتمال دارد واجد شرایط دریافت مزایای درآمد پایین low-income supplement باشند.

در سال مالی 2017ـ2016 بیشتر از ده درصد سینیورهایی که واجد شرایط دریافت مزایای درآمد پایین بودند آن را دریافت نکرده اند. دولت می گوید بسیاری از سینیورهایی که درآمدشان پایین است و می توانند از این مزایا استفاده کنند فکر می کنند درآمدشان بالاست و به همین دلیل برای دریافت مزایای تضمین شده درآمد پایین اپلای نمی کنند. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88812بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19