پربازدید

ویدیو

کووید-19

میزان افزایش مالیات بر املاک در ریچموندهیل

شورای شهر ریچموندهیل با بودجه عملیاتی پیشنهادی برای سال  2023موافقت کرد. این بودجه شامل 3.72 درصد افزایش مالیات بر املاک مسکونی و تجاری ریچموندهیل است که کمتر از پیش‌ بینی اولیه می باشد.

به عنوان مثال، مبلغ مالیات یک خانه متوسط در ریچموندهیل به ارزش  1,146,000دلار، در سال جاری 72 دلار بیشتر خواهد بود.

ریچموندهیل با کمک بودجه عملیاتی 2023، یک برنامه استراتژیک جدید تدوین خواهد کرد. همچنین انتظار می رود شهرداری یک استراتژی تنوع، برابری و شمول، یک استراتژی برای مشارکت همه اقشار جامعه با هر سن و سال، یک پورتال آنلاین قبض آب برای مشتریان، و به روز رسانی های برنامه اضطراری، و استراتژی فستیوال و رویدادها را تدوین کند. این استراتژی ها و برنامه ها به مدیریت ریچموندهیل در سال 2023 و پس از آن کمک می کند.

در این بودجه عملیاتی، 500 هزار دلار برای استخدام 16 آتش نشان جدید که در بودجه 2022 تصویب شده بود، در نظر گرفته شده است. شورای شهر همچنین با تصویب بودجه آب، فاضلاب و سیلاب  سال 2023،  تعهد خود را نسبت به مسئولیت مالی (ایجاد تعادل بین هزینه های دولت و مالیات) انجام داد. از اول اپریل 2023، نرخ آب و فاضلاب 3.3 درصد افزایش می یابد.

کمک هزینه مالیاتی

کمک هزینه مالیاتی ریچموندهیل در سال 2023 برای ساکنان بالای 65 سال که خانه دارند، 419 دلار است. برای اینکه ببینید واجد شرایط این کمک هزینه می باشید یا خیر به این سایت مراجعه کنید:

فرم درخواست آنلاین نیز در این آدرس موجود است:  

همچنین مالیات بر عایدی سرمایه 1 درصد افزایش می یابد تا بودجه تعمیر و ساخت زیرساخت های قدیمی مانند جاده ها، پارک ها و ساختمان ها تامین شود. این مبلغ برای ملکی به ارزش تقریبی 1,146,000 دلار، 19 دلار خواهد بود.

شهرداری ریچموندهیل یادآور شده که تنها 64 درصد بودجه عملیاتی ریچموندهیل از طریق مالیات بر دارایی تأمین می شود. 19 درصد بودجه از محل کارمزدها و جریمه ها، و بقیه آن از طریق کمک های مالی، درآمد سرمایه گذاری و صندوق ذخیره تامین می شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=179033بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19