پربازدید

ویدیو

کووید-19

موج سرکش کرونا در انتاریو در حال نشست

تعداد مبتلایان جدید کرونا در انتاریو باز هم کاهش یافت و به ۱۵۸۸ بیمار جدید در روز چهارشنبه رسید.

تعداد فوتی های جدید نیز ۱۹ نفر اعلام شد.

گسترش واکسیناسیون عمومی کمک کرده که موج سوم کرونا در انتاریو به تدریج فرو بخوابد.

کاهش تعداد بیماران جدید و کاهش تعداد بستری ها در بیمارستان ها موجب شد که به بیمارستان های استان اجازه داده شود که جراحی های غیر کرونایی و غیر اورژانس را که به بعد موکول شده بود از سر بگیرند.

تعداد مبتلایان جدید در تورنتو و منطقه یورک نیز پائین آمده. منطقه یورک در ۲۴ ساعت گذشته ۹۴ مبتلای جدید داشت که کمترین رقم در دو ماه گذشته است.

ارقام جدید کرونا در انتاریو در ۲۴ ساعت گذشته

ـ مبتلایان جدید: ۱۵۸۸ نفر
ـ جمع مبتلایان تاکنون: ۵۱۵ هزار نفر
ـ فوتی های جدید: ۱۹ نفر
ـ جمع فوتی ها: ۸۵۲۵ نفر
ـ از ۱۵۸۸ بیمار جدید، ۵۲۴ نفر از تورنتو، ۳۳۵ نفر از منطقه پیل، ۱۰۵ نفر از اتاوا و ۹۴ نفر از منطقه یورک هستند.
ـ تعداد تست های انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته: ۳۸۴۰۰ تست
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستان ها: ۱۴۰۱ نفر
ـ از این تعداد، ۷۳۵ مفر در بخشهای مراقبت ویژه و ۵۳۹ نفر متصل به ونتیلیتور هستند.
ـ تعداد واکسن تزریق شده در ۲۴ ساعت گذشته: ۱۴۵۴۶۱ دوز
– جمع واکسن تزریق شده تاکنون: ۷.۴ میلیون دوز

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146153بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19