پربازدید

ویدیو

کووید-19

موافقت اکثر کاناداییها با قطع کامل پرواز های بین المللی

اکثریت بی چون و چرای کانادایی ها از بیشتر شدن محدودیتهای سفر های بین المللی استقبال می کنند.

هشتاد و شش درصد کانادایی ها از ممنوع شدن پرواز هواپیماها به سمت جزایر کارائیب و مکزیک حمایت کرده اند. دولت فدرال همچنین مقرر داشته که از روز چهارشنبه هر مسافری که با پرواز های بین المللی به کشور وارد  شود اجبارا  تا سه روز در هتل به سر برد تا نتیجه تست او معلوم شود. سه روز اقامت در هتل و دوری از خانواده جدا، کل هزینه این اقامت را هم فرد باید از جیب مبارک بپردازد. تازه اگر جواب تست او مثبت باشد باید تا 14 روز در محلی که دولت تعیین می کند، باز هم به خرج خودش دوره قرنطینه را بگذراند.

درصد کسانی که خواهان توقف کلیه سفرهای بین المللی به کانادا هستند بیشتر است. در این مورد، هشتاد و هفت درصد موافقت خود را اعلام کرده اند.

علت اصلی نگرانی  کانادایی ها نسبت به پرواز های بین المللی، شیوع گونه های جهش یافته ویروس کووید است که پایشان به کانادا  باز شده. این گونه ها سریعتر منتقل می شوند و احتمال داده می شود که  مرگ آورتر  باشند.

گونه بریتانایی این ویروس از مدتی قبل وارد کانادا شده و ورود گونه آفریقای جنوبی آن نیز روز دوشنبه برای اولین بار به تائید رسید. این نظرسنجی توسط موسسه Legar انجام شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139236بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19