پربازدید

ویدیو

کووید-19

مواد اُپیوئیدی25 برابر قوی تر از فنتانیل در منطقه کبک کشف شد

یک اُپیوئید مصنوعی 25 برابر قویتر از فنتانیل در منطقه کبک کشف شده که به گفته مقامات بهداشت عمومی کبک، این ترکیب خطرناک به صورت قرص های سبز کم رنگ وجود دارند که شبیه سایر مواد اُپیوئیدی تجویزی است.

به گزارش گلوبال نیوز، مقامات بهداشت عمومی کبک هشدار دادند که ترکیب پروتونیتازپین خطر اُوردوز را به همراه دارد که ممکن است به چندین دوز از داروی نجات دهنده نالوکسان نیاز داشته باشد.

وزارت بهداشت کانادا برای اولین بار این ماده را در سال 2023 شناسایی کرد. به گفته مقامات، این ماده از ابتدای سال 2024 به طور فزاینده ای در منطقه مونترال یافت شده است.

گرچه هیچ مورد اُوردوز در منطقه کبک بر اثر قرص پروتونیتازپین گزارش نشده اما این ماده یک تهدید بسیار واقعی به شمار می رود.

مقامات همچنین اعلام کردند که پروتونیتازپین در نوارهای آزمایش که برای تشخیص فنتانیل طراحی شده اند نشان داده نمی شود.

مقامات بهداشت کبک توصیه کردند، افرادی که از مواد مخدر استفاده می کنند از مصرف مواد به تنهایی خودداری کنند و نالوکسان را در نزدیکی خود نگه دارند. این دارو به صورت رایگان در داروخانه ها موجود است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=200093بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19