پربازدید

ویدیوکووید-19

مهدکودکهای انتاریو از این جمعه شروع به کار می کنند

تمامی مهدکودکهای انتاریو می توانند از روز جمعه 12 جون شروع به کار کنند، البته با رعایت شرایط و محدودیتها.

تعداد کودکان و کارکنان در هر فضای معین مهدکودک نباید بیش از ده نفر باشد.

همچنین باید تمامی شرایط و ضوابطی که در حال حاضر توسط مهدکودکهای اضطراری جاری است، رعایت شوند. مهدکودکهای اضطراری برای فرزندان نیروها و کارکنانی که به کارهای ضروری اشتغال دارند ـ نظیر کادر درمان ـ باز هستند.

برخی از این شرایط را اینجا برایتان ذکر می کنیم:

ـ  تمیز کردن و آلوده زدایی‌های بیشتر

ـ ممنوع بودن ورود ویزیتور به مهدکودک

ـ چک و معاینه تمامی کارکنان و کودکان از نظر علائم کرونا هر روز قبل از ورود به داخل مهدکودک

استفن له چه وزیر آموزش و پرورش انتاریو گفت می داند که بعضی از اولیا ممکن است فعلا فرزندانشان را به مهدکودک نفرستند، ولی فضا برای کودک آنها محفوظ است و هزینه‌ای متوجه آنها نخواهد شد.

یکی از ضروریات برگشت به کار والدین، باز شدن مهدکودکها است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19