پربازدید

ویدیو

کووید-19

ملاحظات بشردوستانه برای تمدید اقامت دائم؛ این ملاحظات چیستند؟

هفته گذشته درباره تعهد سکونت دارندگان اقامت دائم کانادا (PRs) نوشتم. ولی اگر شرایط خاصی مانع از عمل به تعهد سکونت شود، چه خواهد شد؟ در این صورت هم شاید بتوانید وضعیت اقامت دائمتان را حفظ کنید، چرا که قانون حفاظت از مهاجرت و پناهندگی
Immigration and Refugee Protection Act a(Acta)a دست افسران مهاجرت را باز می گذارد تا فاکتورهای بشردوستانه Humanitarian and Compassionate Factors-H&C را در ارتباط با شرایط شخصی شما در نظر بگیرند. و در موارد استثنایی به شما اجازه دهند وضعیت اقامت دائمتان را حفظ کنید.

هنگامی که اپلی کیشنی برای تمدید کارت اقامت دائم یا دریافت مدرک سفر اقامت دائم PR Travel Document بر مبنای فاکتورهای بشر دوستانه پر می کنید، باید قادر به توضیح و اثبات شرایط خاصی باشید که مانع آن شده اند که به تعهد خود برای سکونت فیزیکی در کانادا عمل کنید. و اگر افسر مهاجرت به این نتیحه برسد که فاکتورهای بشر دوستانه کافی برای توجیه غیبت شما از کانادا وجود دارد، آنگاه ممکن است به شما اجازه داده شود وضعیت اقامت دائمتان را حفظ کنید.

ملاحظات بشردوستانه چه هستند؟
ملاحظات بشردوستانه فاکتورهایی هستند که نشان می دهند شما دلیل قانع کننده ای برای حضور نداشتن در کانادا به مدت دو سال از 5 سال دارید. قانون (Act) فهرست جامعی برای زمینه های بشردوستانه H&C معرفی نمی کند، و هر اپلی کیشنی براساس شرایط خاص کسی که آن را پر کرده ـ شما ـ مورد ارزیابی قرار می گیرد.

با این حال، بعضی از فاکتورهایی که ممکن است در نظر گرفته شوند به قرار زیر هستند:

 1. طول مدت زمانی که قادر به حضور در کانادا نبوده اید:
  در پنج سال گذشته چه مدت به طور فیزیکی در کانادا بوده اید؟ آیا شما یا یکی از اعضای خانواده تان از نظر پزشکی نیاز به معاینه و درمان در خارج از کانادا داشته اید؟ چرا وضعیت پزشکی شما در کانادا قابل درمان نبوده؟
 2. شرایط خارج از کنترل شما که مانع از آمدنتان به کانادا شده:
  آیا دلایلی قانع کننده، خارج از کنترل شما، وجود داشته که به باقی ماندن شما در خارج از کانادا منجر شده؟ آیا در اولین فرصت ممکن به کانادا بازگشته اید؟ آیا هنگام ترک کانادا کودکی بوده اید که پدر و مادرتان را همراهی می کرده اید؟
 3. وضعیت شما در خارج از کانادا:
  آیا شما ساکن دائم یا شهروند کشور دیگری به جز کانادا هستید؟ برای ماندن در کانادا به صورت دائم، چه قدمهایی برداشته اید؟ چه قدمهایی برای جدا کردن خود از کشور زادگاهتان برداشته اید؟ چه روابط و وابستگی هایی با کانادا ایجاد کرده اید؟
 4. وضعیت حضور فعلی تان و میزان صدماتی که در صورت از دست دادن اقامت دائمتان در کانادا متحمل خواهید شد:
  اگر اقامت دائمتان را از دست بدهید، آیا داوطلبانه از کانادا خواهید رفت یا باید از کانادا بیرون شوید؟ در صورت از دست دادن وضعیت اقامت دائم، چه سختی هایی متوجه شما یا اعضای نزدیک خانواده تان خواهد شد؟
  مقامات اداره مهاجرت هنگام تصمیم گیری مصالح و منافع کودکان را هم به عنوان فاکتورهای بشردوستانه در نظر می گیرند. برای مثال، در حالتی که پدر خانواده به تعهد سکونتش عمل نکرده ولی فرزندان وابسته اش در کانادا زندگی می کنند، مصالح و منافع فرزندان در نظر گرفته می شوند: اینکه اگر او اقامت دائمش را از دست بدهد، آیا فرزندانش

از داشتن رابطه با او محروم خواهند شد؟

چه وقت می توان به ملاحظات بشردوستانه متوسل شد؟
اگر معتقدید در مورد شما ملاحظات بشردوستانه ای وجود دارد، باید توضیحات و مدارکی که این ملاحظات را نشان دهند، به اپلی کیشن خود برای تمدید اقامت دائم یا مدرک سفر PR ، پیوست کنید. همچنین اگر از شما خواسته شده پرسشنامه اقامت پر کنیـد و یـا بـه مصاحبـه دعـوت شده اید، می توانید شواهد و مدارک حاکی از زمینه های بشردوستانه را ارائه دهید.

افسران مهاجرت موظف شده اند همه اطلاعات و مدارکی که شما همراه اپلی کیشن تان ارائه می دهید را بررسی کنند. با این وجود، مجبور نیستند اطلاعات بیشتری از شما درخواست کنند، این به عهده شماست که کیس خود را به اثبات برسانید. در مجموع اپلی کیشن شما باید بتواند اثبات کند که:

الف ـ زمینه های قانع کننده بشر دوستانه ای در مورد خاص شما وجود دارد که ابقای وضعیت اقامت دائم شما را توجیه می کند.

ب ـ و چرا قادر به انجام تعهد سکونت خود نبوده اید.

ج ـ و چه سختی هایی به خاطر از دست دادن وضعیت اقامت دائم به سراغ شما و اعضای خانواده تان خواهد آمد.

هنگامی که افسر مهاجرت به این نتیجه برسد که ملاحظات انسان دوستانه ای در مورد شما وجود دارد که ابقای وضعیت اقامت دائم شما را موجه می کند، این نتیجه گیری او هر گونه نقض تعهـد سکونـت از سوی شما را کنار می زند و شما قادر خواهید شد وضعیت اقامت دائمتان را حفظ کنید.

اگر شما به تعهد سکونت خود عمل نکرده باشید و در چهارچوب هیچ کدام از استثنائات نیز قرار نگیرید، در این صورت هیچ تضمینی وجود ندارد که زمینه های بشردوستانه برای ابقای وضعیت اقامت دائم شما کفایت کنند. کیس های بسیاری وجود دارند که در آنها، شخص دارای اقامت دائم برای کار به خارج از کانادا رفته زیرا قادر به پیدا کردن شغل مناسب در کانادا نبوده، ولی متاسفانه این دلیل برای آنکه افسر مهاجرت از اختیارات خود استفاده کند و اقامت دائم شما را ابقا کند کافی نبوده. نظر مثبت به ابقای اقامت دائم یک نفر بر مبنای ملاحظات بشردوستانه ، یک پاسخ استثنایی است به یکسری شرایط خاص.

در نهایت پاسخ مثبت در چنین شرایطی، در حیطه اختیارات افسر مهاجرت است و این به عهده شماست که مطمئن شوید کاملا از قانون و وضعیت خود آگاهی دارید، و قانع کننده ترین و کامل ترین کیس ممکن را ارائه دهید.

شماره آینده: حق درخواست تجدیدنظر Right To Appeal
هفته آینده به بررسی راههای درخواست تجدیدنظر، در صورت دریافت پاسخ منفی نسبت به ادامه اقامت دائم، خواهم پرداخت.

مشتاق دریافت نظرات شما هستم. لطفا سئوالات مربوط به مهاجرت یا شهروندی را که مایلید در مقالات بعدی به آن بپردازم با ما به آدرس زیر در میان بگذارید:
[email protected]

توجه: این اطلاعات، توصیه یا نظریه حقوقی نیستند. شما همیشه باید برای وضعیت خاص خودتان توصیه حقوقی دریافت کنید زیرا شرایط و فکت ها در هر پرونده ای متفاوت و بنابر این اپلای کردن قوانین در هر مورد نیز متفاوت است. 

****

زینب ضیایی فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو و دارای لایسنس وکالت در انتاریو و نیویورک است.

فعالیتهای حقوقی او بیشتر در شاخه های مهاجرت و بیزنس است.

او معمولا روی پیدا کردن راه حل های مطلوب در پرونده های پیچیده مهاجرت با موکلانش همکاری می کند و در سطوح گوناگـون دادگاهی موکلانش را نمایندگی می کند.

تماس: [email protected]

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=42811بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19