پربازدید

ویدیو

کووید-19

مقامات مهاجرت کانادا، اجازه ورود نیمی از اتباع خارجی دارای خطرات امنیتی را صادر کردند

ممیزی برنامه غربالگری امنیت ملی مهاجرت نشان می دهد که مقامات مهاجرت کانادا اجازه ورود حدود نیمی از اتباع خارجی را که توسط آژانس خدمات مرزی کانادا به عنوان خطرات امنیتی علامت گذاری شده اند، صادر کرده است.

کلی سوندبرگ، جرم شناس و افسر سابق خدمات مرزی به نشنال پست گفت: «این امر فوق العاده نگران کننده است. این بدان معنی است که سازمان های همکاری کننده برای بررسی اتباع خارجی با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه نیستند و این واقعا هشدار دهنده است.»

در طول پنج سالی که در سال 2019 به پایان رسید، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در نهایت 3314 نفر از 7141 مورد را به کانادا راه داد که برنامه غربالگری در مورد جرائم جدی آنها از جمله جنایات جنگی، جاسوسی و تروریسم نظر و توصیه «نامطلوب» داده بود.

این ممیزی خاطرنشان کرد که 1887 نفر یا 56.9 درصد از اتباع خارجی با وجود نگرانی های امنیتی اجازه ورود به کشور را پیدا کرده اند زیرا یکی دیگر از بخش های دولتی درخواست آنها را با معافیت از سیاست های عمومی و «در راستای منافع ملی برای این اتباع خارجی مهم که غیرقابل پذیرش هستند» انجام داده است.

ساندبرگ به عنوان یک جرم شناس، گفت: «تصمیم CBSA مبنی بر مجرم بودن یک تبعه خارجی باید جدی تر گرفته شود. اگر می خواهید نظر خودتان را اعمال کنید پس چرا از CBSA نظر می خواهید؟»

با توجه به نادیده گرفته شدن بسیاری از توصیه های CBSA ، مقامات این سازمان روحیه خود را از دست داده اند و این نگرانی وجود دارد که یکپارچگی فرآیند غربالگری امنیتی به خودی خود تضعیف شده باشد.

منبع: immigration.ca

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=185619بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19