پربازدید

ویدیو

کووید-19

مقاله دکتر امیس اکبری درباره گزارش جدید یونیسف: وضعیت کودکان کانادایی در مکان سی ام در میان ۳۸ کشور پیشرفته

تا همین ۱۰ تا ۱۵ سال پیش کانادا در بسیاری زمینه ها سرآمد کشورهای جهان بود.

اما پژوهشهای مختلف یکی پس از دیگری از افت شاخصهایی گزارش می دهند که تا همین اواخر کانادایی ها به آن می بالیدند.

گزارش جدید صندوق کودکان سازمان ملل متحد ـ یونیسف ـ می‌گوید کانادا از نظر شادی، سلامتی، و مهارتهای کودکان در میان ۳۸ کشور توسعه یافته جهان در مکان سی ام است.

دکتر امیس اکبری Dr. Emis Akbari پروفسور دپارتمان روانشناسی کاربردی و توسعه انسانی در انستیتوی مطالعات آموزشی وابسته به دانشگاه تورنتو، در مقاله‌ای که در The Conversation منتشر و توسط کندین پرس بازنشر شده گزارش اخیر سازمان یونیسف را مورد بررسی قرار داده.

بعضی نکات مهم مقاله دکتر اکبری چنین است:

ـ گزارش اخیر یونیسف بیانگر قصور کانادا در توجه به کودکان و نوجوانان است.

ـ گزارش یونیسف یکی از گزارشهای متعدد در دو دهه اخیر است که نابرابریهای مقابل کودکان کانادا را نشان می دهد.

ـ فقر، نژاد‌پرستی سیستماتیک، آلودگی هوا، گرمایش زمین، و دسترسی نابرابر به آموزشهای اولیه دوران خردسالی، فرصت‌ رشد و توسعه کودکان را تهدید می‌کنند. طبق گزارش یونیسف این خطرات در کانادا بسیار رایج است.

ـ شکافها در کانادا فراخ است، فقر کودکان شایع است، بدترین شرایط را کودکان کامیونیتی های به حاشیه رانده شده و بومی دارند.

ـ گزارش یونیسف آشکار می‌کند که یکی از هر پنج کودک کانادایی در فقر زندگی می‌کند. در میان کودکان سیاهپوست یکی از هر سه کودک، و در بعضی از جوامع بومی یکی از هر دو کودک در فقر زندگی می‌کنند.

دکتر اکبری در این مقاله که با همکاری نیل پرایس Neil Price دانشجوی دوره دکترا در آموزش بزرگسالان و توسعه کامیونیتیها در دانشگاه تورنتو به نگارش درآمده می‌نویسد: آنچه کانادایی ها را باید به خود بیاورد، اینست که گزارش سازمان یونیسف وضعیت کودکان کانادایی را تا قبل از شروع پندمیک کرونا به تصویر می‌کشد؛ روشن است که پندمیک کرونا فشارها و تهدیدات جدی را متوجه بهداشت و سلامت کودکان کرده است.

برای نمونه خبری که امروز ۲۰ اکتبر در سی بی سی منشر شد حاکی است که در دوران کرونا فقط پنج درصد کودکان و نوجوانان ما فعالیت بدنی لازم را داشته اند.

دکتر اکبری و همکارش در پایان مقاله توصیه کرده‌اند که سریعاً قدمهای محکم برای بهبود وضعیت کودکان برداشته شود، خط مشی های لازم تدوین شود، نابرابری در تخصیص بودجه برای کودکان بومی و غیربومی پایان یابد، و دولتها (فدرال و استانی) کاری کنند که همه کودکان کانادایی صرف نظر از وضعیت اقتصادی، کار یا بیکاری والدین، نژاد و پیشینه قومی از فرصتهای برابر برخوردار شوند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=133251بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19