پربازدید

ویدیو

کووید-19

مشخصات سه گونه جدید ویروس کووید در بریتانیا، آفریقای جنوبی و نیجریه

به غیر از گونه های اولیه ویروس کووید که عامل اصلی شیوع پندمیک در ماههای گذشته بوده، اخیرا سه گونه جدید از این ویروس کشف شده اند که شناسایی آنها سبب نگرانی های فزاینده در سراسر جهان شده. حداقل یک گونه از گونه های جدید که از بریتانیا سرچشمه گرفته سرعت پخش بیماری را تا 70 درصد افزایش داده.

دانشمندان از سالها قبل پی برده اند که ویروس ها به طور دائم جهش پیدا می کنند. این جهش در طول چند ماه هنگام انتقال ویروس از انسانی به انسان دیگر اتفاق می افتد؛ به همین دلیل دانشمندان از کشف گونه های جدید کووید در چند هفته گذشته تعجب نکرده اند. در رابطه با سه گونه جدید ویروس کووید، هنوز هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهنده مرگبارتر بودن یا مقاوم تر بودن آنها در مقابل واکسنهای تهیه شده باشد.

گونه بریتانیا

یکی از سه گونه جدید که قبل از دو گونه دیگر شناسایی شد به ویروس کووید بریتانیا UK Variant معروف شده. باور بر این است که این جهش در نیمه سپتامبر در جنوب شرقی بریتانیا در شهر لندن پایتخت انگلستان و شهرستان کنت روی داده. این گونه به سرعت به گونه ساری در بخشهای مختلف در بریتانیا تبدیل شده. به نظر می آید که این گونه مرگ آورتر از گونه اولیه نباشد. این گونه تقریبا همان عوارض گونه اولیه را دارد، نظیر تب بالا، سرفه های خشک و مداوم، از دست دادن حس های چشایی و بویایی و یا تضعیف این حس ها. گونه بریتانیا به سرعت در سراسر اروپا پخش شده و استرالیا و سنگاپور نیز شناسایی آن را گزارش داده اند.

گونه جدید دیگر

گونه جدید دیگری از ویروس را هم کشور آفریقای جنوبی گزارش داده که به نظر می آید بیشتر از گونه بریتانیا جهش کرده. این گونه نیز به کشورهای دیگر از جمله به بریتانیا راه یافته.

این گونه در آفریقای جنوبی شایعتر از گونه های دیگر شده و گویا سریعتر از گونه اولیه ویروس انتقال پیدا می کند. تعداد مبتلایان در آفریقای جنوبی در روزهای اخیر به سرعت زیاد شده که احتمالا همین گونه جدید عامل اصلی آن بوده. تعداد مبتلایان کووید در آفریقای جنوبی اکنون از یک میلیون نفر گذشته.

هنوز دلیلی از مرگبارتر بودن این ویروس در دست نیست.

گونه نیجریه

جدیدترین گونه جهش یافته ویروس کووید در نیجریه پیدا شده. گفته می شود این گونه با دیگر گونه های جهش یافته ویروس تفاوت اساسی دارد. برای مثال، به نظر نمی آید که سرعت انتقال آن مانند دو گونه دیگر بیشتر باشد. دانشمندان برای شناسایی بیشتر این گونه هنوز در حال بررسی هستند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136384بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19