پربازدید

ویدیو

کووید-19

مشخصات دو مقتول تیراندازی اتوبیکو

تیراندازی این بار در اتوبیکو روی داد که در نتیجه آن دو نفر کشته و زنی مجروح شد.

پلیس زمان تیراندازی را دوشنبه شب اعلام کرد.

ابتدا به پلیس تورنتو اطلاع داده شد که صدای تیراندازی شنیده شده. افسران پلیس پس از حضور در محل سه نفر را پیدا کردند که گلوله خورده بودند. دو نفر از مجروحین که مرد بودند در ساعات بعد در گذشتند.

جراحات نفر سوم که زن بود سطحی گزارش شده.

پلیس روز سه شنبه مشخصات دو مقتول تیراندازی را اعلام کرد.

یکی از دو مقتول مینیالی وور Minyali Wur نام داشته و ۲۴ ساله بوده. مقتول دوم چادیر ریت Chudier Reat نام داشته و ۲۰ ساله بود. هر دوی آنها ساکن میسیساگا بودند.

اطلاعات بیشتری اعلام نشده و تحقیقات ادامه دارد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159672بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19