پربازدید

ویدیو

کووید-19

مسابقه «حدس بزنید» ـ چند نفر از کارکنان بخش عمومی انتاریو در سال ۲۰۲۲ حقوق بالای ۱۰۰ هزار دلار داشته اند؟

انتاریو «فهرست طلایی» سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد. «طلایی»ها آن دسته از کارکنان بخش عمومی انتاریو هستند که در هر سال بالای یکصدهزار دلار دریافتی دارند.

به نظر شما چند نفر از کارکنان بخش عمومی انتاریو نامشان در این لیست است؟

  • ۲۶۷ هزار نفر
  • ۵۲ هزار نفر
  • ۳۵ هزار نفر
  • ۱۱ هزار نفر

پاسخ صحیح را فردا در همین صفحه ملاحظه کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=180637بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19