پربازدید

ویدیو

کووید-19

مسابقه «حدس بزنید» ـ طولانی ترین رودخانه کانادا کدام است؟

کانادا دارای چندین رودخانه بسیار بزرگ با طول بیش از هزار کیلومتر است. به نظر شما طولانی ترین رودخانه کانادا کدام یک از رودخانه های زیر است؟

– Yukon River
– Saskatchewan River
– Peace River
– Mackenzie River

پاسخ صحیح را فردا در همین صفحه ملاحظه کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=181006بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19