پربازدید

ویدیو

کووید-19

مرگ ۲۷ پناهجو در کانال مانش

تعداد پناهجویانی که در کانال مانش جانشان را از دست می دهند پیوسته بیشتر می شود.

به دنبال مرگ حداقل ۲۷ نفر به علت غرق شدن قایق در این کانال در روز چهارشنبه، سیاستمداران دو کشور بریتانیا و فرانسه یکدیگر را مقصر شناختند.

بوریس جانسون نخست وزیر برتیانیا و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفته اند که هر کاری می کنند تا مانع از به خطر افتادن جان پناهجویان توسط قاچاقچیان شوند، اما سیاستمداران دو کشور دیگری را مسئول تراژدی روز چهارشنبه می دانند.

نمایندگان پارلمان بریتانیا روز پنجشنبه جلسه برگزار کردند تا درباره افزایش تعداد پناهجویانی که با قایق های کوچک از کانال عبور می کنند گفت و گو کنند.

امانوئل ماکرون هم قرار است با مقامات اتحادیه اروپا گفت و گو کند.

بعضی از منتقدان می گویند این پناهجویان از کشورهایی فرار می کنند که با دخالت یا حمایت دولتهایی چون بریتانیا و فرانسه تخریب شده و به این روز افتاده اند و حالا این کشورها نمی توانند نسبت به سرنوشت این پناهجویان بی تفاوت باشند. کانال انگلیس English Channel که در فارسی به آن کانال مانش می گویند قسمتی از اقیانوس اطلس است که این اقیانوس را به دریای شمال متصل می کند و در شمال فرانسه و جنوب انگلیس قرار دارد. عرض این کانال از ۳۴ کیلومتر تا ۲۴۰ کیلومتر است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158949بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19