پربازدید

ویدیو

کووید-19

مرگ عابر پیاده در تصادف بی ویو و میجرمک

در تصادف چهار راه بی ویو و میجرمک زن 58 ساله ای که در حال عبور از خیابان بود مورد اصابت اتومبیل قرار گرفت و جانش را از دست داد.

پلیس منطقه یورک ساعت 10 شب چهارشنبه به محل فراخوانده شد. ماموران پلیس در محل زنی را یافتند که دچار جراحات مهلک شده بود. او را به بیمارستان رساندند ولی متاسفانه فایده نداشت و زن جانش را از دست داد.

راننده اتومبیلی که به این زن زده بود، زن 57 ساله ای بود که محل تصادف را ترک نکرده بود. کارآگاهان پلیس برای کسب اطلاعات کامل از کسانی که شاهد این تصادف بوده و تا کنون با پلیس صحبت نکرده اند خواستند تا تماس بگیرند.

راننده اتومبیل از ساکنان ریچموندهیل و زنی که در گذشت از ساکنان وان بود.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136158بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19