پربازید

ویدیو

کووید-19

مرگ دو نفر در تصادف صبح دوشنبه در بزرگراه 401

صبح دوشنبه بخشهایی از بزرگراه 401 در شرق کلانشهر تورنتو به علت وقوع تصادف مرگبار بسته شد.

تصادف صبح دوشنبه رخ داد .اتومبیلی که در منطقه کلارینگتون انتاریو می خواست از بزرگراه خارج شود، به کامیونی که در شانه بزرگراه پارک کرده بود اصابت کرد و دو سرنشین بزرگسال اتومبیل جانشان را از دست دادند .کودکی مجروح شد کودک مجروح را به بیمارستان رساندند.

به گفته پلیس استانی انتاریو او پی پی تصادف کمی قبل از ساعت هفت صبح رخ داد. پلیس برای انجام تحقیقات بیشتر مسیر رو به غرب بزرگراه را بست.

کلارینگتون در شرق تورنتو و در محدوده اشاوا واقع است.

گزارش پلیس حاکی است که دو قربانی تصادف در صندلی های جلو نشسته بودند و کودک در صندلی عقب بود.

توضیحات پلیس انتاریو را در باره این تصادف در زیر ملاحظه کنید:

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19