پربازدید

ویدیو

کووید-19

مرگ خانه بدوش در آتش سوزی اتاقک چوبی کنار خیابان

در جریان آتش سوزی در اتاقک چوبی، یکی از خانه بدوشان تورنتو جانش را از دست داد.

با وجود همه تلاشها، تعدادی از خانه بدوشان تورنتو حتی در این سرمای زمستان کنار خیابانها و پارکها در چادر و اتاقکهای محقر چوبی زندگی می کنند.

صبح چهارشنبه یکی از این اتاقکهای چوبی دچار آتش سوزی شد و وقتی ماموران آتش را فرو خواباندند با پیکر بیجان این خانه بدوش رو به رو شدند.

به دنبال این حادثه افرادی که برای کمک به خانه بدوشان فعالیت می کنند شهرداری تورنتو را مقصر دانسته و گفتند برای اسکان خانه بدوشان کوتاهی کرده.

یکی از منتقدین لورین لم نام دارد که به نیازمندان کمک می کند. او در گفت و گو با کندین پرس این حادثه را نتیجه قصور شهرداری تورنتو در اسکان همه خانه بدوشان دانست. او معتقد است که تعداد مسکن ارزان قیمت و قابل دسترس باید افزایش یابد.

تعداد خانه بدوشان تورنتو

در مورد تعداد خانه بدوشان تورنتو آمار دقیقی در دست نیست اما در گزارشهای موجود در اینترنت تعداد آنها از 8 هزار تا 10 هزار نفر تخمین زده می شود که شبها را در پناهگاهها (شلتر)، مراکز امدادی و بهداشتی، و یا در چادر ها و اتاقکها در کنار خیابانها و پارکها سپری می کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140092بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19