پربازید

ویدیو

کووید-19

مرگهای حوادث رانندگی انتاریو در 2020 بسیار بیشتر از 2019 بود

درمورد حوادث رانندگی سال گذشته در انتاریو شما چه حدس می زدید؟

  • تعداد تصادفات کمتر بود ؟
  • تعداد مرگهای ناشی از تصادفات چطور ؟
  • تعداد مرگ موتور سیکلت سواران ؟

پاسخ سوالات  را در زیر بخوانید تا ببینید در چند مورد درست حدس زده بودید؟

در سال 2020 به علت پندمیک کرونا اغلب بیزنسهای انتاریو برای دوره های طولانی تعطیل بودند و مردم بسیار کمتر از خانه هایشان خارج شدند و جاده ها و خیابانها و بزرگراهها  نفسی به استراحت کشیدند. ترافیک کمتر بود و بنابراین می توان حدس زد که تصادفات رانندگی کمتری اتفاق افتاد.

به علت همین کاهش رانندگی ها، حتی  شرکتهای بیمه اتومبیل بخشی از هزینه ماهانه بیمه اتومبیلها را، هرچند اندک ،به بیمه کنندگان باز پس فرستادند.

پاسخ سوالها

و اما پاسخ سوالها:

پلیس استانی انتاریو روز سه شنبه اعلام کرد که تعداد تصادفات رانندگی در سال 2020 کمتر بود ولی تعداد تلفات رانندگی افزایش بسیار داشت و به رقم بیسابقه ای رسید.

کاهش تصادفات

پلیس انتاریو می گوید تعداد حوادث رانندگی به علت اجرای دستور ”در خانه بمانید“ و محدودیتهای دیگر مربوط به پندمیک به شدت کاهش یافت و 26 درصد کمتر از سال 2019 بود.

افزایش تلفات

درمورد مرگهای ناشی از حوادث رانندگی اما به عکس، تعداد مرگها نسبت به سال 2019 تقریبا 22 درصد بیشتر بود.

پلیس عامل اصلی افزایش مرگها را رانندگی خطرناک و بی ملاحظه می داند. از مجموع مرگها 62 مرگ با سرعت، 51 مرگ با مصرف الکل یا مواد مخدر، و 45 مرگ با بی توجهی راننده ارتباط داشته است.

در 55 مورد از مرگها نیز نبستن کمربند ایمنی دخیل بوده.

مرگ موتور سیکلت سوار ها هم افزایش تکاندهنده ای داشته به طوری که 42 موتور سیکلت سوار در جاده های انتاریو جان باختند که بسیار بیشتر از تعداد مرگهای موتور سیکلت سواران در 2019 (27 مرگ) است.

به گفته پلیس در 37 مرگ از 42 مرگ موتور سیکلت سواران هیچ وسیله دیگری دخالت نداشته که این نشاندهنده ریسک بسیار بالای موتور سیکلت سواری در جاده هاست.

مرگ قایقرانان

32 نفر نیز در سال 2020 در حوادث قایقرانی  در دریاچه های انتاریو جان سپردند که تقریبا دو برابر مرگهای قایقرانی 2019 بوده و در دوازده سال گذشته بالاترین تعداد است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19