پربازید

ویدیو

کووید-19

مرز کانادا با آمریکا کی باز می شود؟

مرز زمینی کانادا با آمریکا از مارچ سال گذشته به روی سفر های غیر اساسی بسته شده .تنها کسانی می توانند از مرز زمینی عبور کنند که یا به کاری اساسی در کشور مقابل مشغولند و یا سرویسی اساسی ارائه می دهند نظیر حمل مواد غذایی و مایحتاج دارویی ـ بهداشتی و نظایر آن.

البته در موارد اضطراری نظیر شرکت در مراسم ختم یا درخواست پناهندگی، استثنائاتی قائل می شوند.

مرز زمینی دو کشور ابتدا برای یک یا دوماه تعطیل شد ، سپس هر ماه تمدید شد. بیست و یکم ماه می نوبت بعدی تصمیم گیری است که به احتمال قریب به یقین بسته بودن مرز تمدید خواهد شد.

سوال بزرگ

سوال این است: مرز دو کشور کی باز می شود؟ اگر پاسخ کوتاهش را بخواهید کسی به درستی نمی داند. اما اگر نظر کارشناسان را بخواهید  بعضی پیش بینی می کنند که مرز دو کشور در اواخر تابستان و یا اوایل پائیز باز شود. البته اینهم بستگی به شرایط آتی دارد. اگر اتفاق غیر منتظره ای نظیر اوج گیری پندمیک به علت گونه های جهش یافته رخ دهد، ممکن است بسته بودن مرز در فصل پائیز نیز تمدید شود.

در مجموع باید گفت که پاسخ روشنی وجود ندارد. کارشناسان و آکادمیسین ها نظرات متفاوتی دارند. روابط کانادا و آمریکا از دوران دانلد ترامپ پیچیده شده و رئیس جمهور جدید جو بایدن نیز قولهایی به مردم آمریکا داده که در شعار ”اول آمریکا“ خلاصه می شود.

بعضی از کارشناسان نیز احتمال می دهند که دو کشور برای تسهیل رفت و آمد از مرز اقدام به صدور ”پاسپورت واکسیناسیون“ کنند.

اما اینها همه حدس و گمان است. در واقع هنوز روشن نیست که مرز دو کشور کی باز می شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19