پربازدید

ویدیو

کووید-19

مرز کانادا – آمریکا تا 21 اپریل به روی سفرهای غیر ضروری بسته خواهد ماند

محدودیتهای عبور از مرز کانادا به آمریکا تا 21 اپریل تمدید شد.

بیل بلر وزیر ایمنی عمومی کانادا گفت مرز کانادا – آمریکا تا 21 اپریل به روی سفرهای غیر ضروری بسته خواهد ماند.

به دنبال شروع پندمیک کرونا، مرز کانادا – آمریکا از 21 مارچ سال گذشته به روی سفر های غیر ضروری بسته شده است تا از پخش و انتقال ویروس جلوگیری شود.

پندمیک کووید از 11 مارچ 2020 توسط سازمان بهداشت جهانی اعلام شد. در حال حاضر به جز نیروهایی که در بخش نیازهای اساسی کار می کنند، مسافرانی که وارد کانادا می شوند، چه از طریق هوا و چه زمینی، باید بلافاصله پس از ورود خودشان را برای 14 روز قرنطنیه کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142060بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19