پربازدید

ویدیو

کووید-19

مردی که خود را مراقب خانگی معرفی می کرد متهم به چندین فقره تعرض جنسی شد

مرد جوانی که به عنوان مراقب خانگی در اینترنت تبلیغ می کرد، متهم به چندین تعرض جنسی شد که مواردی از آن متوجه کودکان بوده است

پلیس تورنتو ضمن انتشار عکس متهم، او را پراسانا موندال Prasanna Mondal و ۲۴ ساله معرفی کرد.

پلیس تورنتو می گوید که به هتلی در نزدیکی داون تاون تورنتو فراخوانده شد. پلیس گزارشی از وقوع چندین فقره تعرض جنسی در این محل در روزهای اول و دوم اکتبر دریافت کرده بود.

سپس در روز سه شنبه ۱۲ اکتبر پلیس به ترمینال کشتی های مسافری Ferry جزیره تورنتو فراخوانده شد. مردی گفته بود که در آن محل مورد تعرض جنسی از سوی مرد دیگری قرار گرفته که با دوچرخه به او نزدیک شده بود.

ادامه ماجرا

دو روز بعد یعنی در ۱۴ اکتبر، پلیس به مهدکودکی در جزیره الگون کوئین Algonquin فراخوانده شد. مردی متهم شده که در آنجا به چندین کودک که در حال خروج بودند دست درازی جنسی کرده.

پلیس معتقد است که در هر سه مورد، شخص واحدی دخیل بوده که حالا به اتهام تعرض جنسی تحت پیگرد قانون قرار گرفته. این فرد در وبسایت canadiannanny.ca به عنوان مراقب کودک آگهی می داد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156969بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19