پربازدید

ویدیو

کووید-19

مدیریت جیسون کنی با دانلد ترامپ مقایسه شد

استان آلبرتا در کانون توجه کانادا قرار دارد. سرعت پخش ویروس کرونا در این استان همه را غافلگیر کرده، و جیسون کنی نخست وزیر این استان با انتقادات گسترده رو به رو شده.

 جیسون کنی مجلس قانون گزاری استان آلبرتا را تعطیل کرده و پندمیک کرونا را علت این تصمیم خود اعلام کرده. اما او فکر نمی کرد نحوه مدیریت او در بحران پندمیک آلبرتا به مجلس کانادا راه پیدا کند.

مجلس کانادا چهارشنبه شب در یک جلسه اضطراری مسئله کرونا در آلبرتا و مدیریت جیسون کنی را به بحث گذاشت. این جلسه به درخواست هیتر مک فرسون نماینده نیودموکرات آلبرتا در مجلس کانادا برگزارشد.

به گزارش کندین پرس ،هیتر مک فرسون در این جلسه گفت:”جیسون کنی روش دانلد ترامپی پیش گرفته.“

در مقابل ،نمایندگان محافظه کار آلبرتا در مجلس کانادا، جاستین ترودو نخست وزیر را مسئول مشکلات آلبرتا قلمداد می کنند. این نماینگان خواستار بررسی کوتاهی های دولت فدرال شدند و گفتند بحث بر سر مسائل استانی را باید به مجلس استانی سپرد.

در این میان پتی ها یدو وزیر بهداشت کانادا با هیتر مک فرسون نماینده نیو دموکرات هم عقیده بود و دولت جیسون کنی را مسئول دانست .او گفت برنامه واکسیناسیون زمانی خوب پیش می رود که مقررات و محدودیتها نیز وضع شود و رعایت شود. او گفت دولت فدرال آمادگی داشته که به جیسون کنی کمک کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145352بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19