پربازید

ویدیو

کووید-19

مدرنا خواستارمجوز کانادا برای  بوستر نیم دوزی شد

کمپانی داروسازی مدرنا از وزارت بهداشت کانادا درخواست کرد که اجازه استفاده از این واکسن را به صورت تقویتی booster صادر کند

واکسن بوستر مدرنا به اندازه نصف دوز اول و دوم ان است. مدرنا یافته های مربوط به واکسن بوستر خود را به وزارت بهداشت کانادا تحویل داد.

این کمپانی ماه گذشته گفت که علائمی از کاهش تدریجی اثر واکسن مدرنا در افرادی که دوز اول و دوم را دریافت کرده اند دیده شده. مدرنا می گوید با گذشت زمان آثار دوز اول و دوم رو به کاهش می گذارد.

متخصصان بهداشت و درمان کانادا از توصیه بوستر اکراه دارند و می گویند واکسیناسیون افراد تا به حال ایمنی خوبی در مقابل موارد جدی بیماری ایجاد کرده.

کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کانادا اواخر ماه سپتامبر گفت استفاده از دوز سوم را تنها برای افراد ساکن آسایشگاهها و کسانی که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف است توصیه می کند. در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز توصیه مسئولان بهداشتی درباره دوز سوم به همین ترتیب بوده. کمیته ملی مشورتی می گوید این دسته از افراد بعد از دریافت دوز دوم به اندازه افراد جوانتر ایمن نشده اند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19