پربازدید

ویدیو

کووید-19

مدارس انگلیسی زبان کبک از اجرای قانون سکولاریسم معاف شدند

دادگاه عالی کبک روز سه شنبه بسیاری از بندهای قانون  سکولاریسم (منع استفاده از پوشش و علائم مذهبی در محیط کار) را مورد تائید قرار داد، با این حال چند بند را مغایر قانون اساسی تشخیص داد.

این قانون که Bill 21 نام دارد به قانون سکولاریسم معروف شده.

این قانون در سال 2019 تدوین شد و سر و اعتراضات فراوانی برانگیخته است. به موجب این قانون استفاده از پوشش و علائم مذهبی توسط کارکنان مراکز دولتی ممنوع است.

روز سه شنبه قاضی مارک اندره بلانکارد Marc – Andre Blanchard ضمن موافقت با اغلب مفاد این قانون، برخی از مفاد آن را خلاف قانون اساسی شناخت .برای نمونه بورد مدارس ایگلیسی زبان کبک را از اجرای این قانون معاف کرد.

بدین ترتیب معلمان و کارکنان مدارس انگلیسی زبان کبک می توانند از پوشش ها و علائم مذهبی استفاده کنند.

قاضی دادگاه عالی همچنین ممنوعیت پوشش صورت توسط نمایندگان مجلس قانونگزاری کبک را رد کرد.

 بر اساس این قانون آن دسته از کارکنان موسسات دولتی و عمومی که در پستهای دارای حق تصمیم گیری هستند، نظیر معلمان، پلیس و قضات ، نمی توانند از پوشش ها و علائم مذهبی نظیر حجاب، کلاه کوچک مخصوص یهودیان Kippas یا عمامه در سر کار استفاده کنند.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144252بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19