پربازدید

ویدیو

کووید-19

مدارس انتاریو از امسال نحوه تهیه مورگیج را به دانش آموزان ۱۴ سال به بالا تدریس می کنند

این حق همه است که بخواهند خانه بخرند ، و این هم حق همه خریداران است که بخواهند مورگیج یا وام مسکن بگیرند.

هر خانواده ای دوست دارد که فرزندانشان در اولین فرصت و  هر چه زودتر برای خود خانه بخرند و از استرس اجاره نشینی رها باشند.

ولی خرید خانه و دریافت مورگیج کار ساده ای نیست بخصوص برای جوانان. دانش و اطلاعات به آنها کمک می کند تا بدون خطاهای مالی بزرگ ، خانه بخرند و مورگیج دریافت کنند.

حال به نظرشما از چه زمان باید جوانان آینده را با اطلاعات خرید خانه و دریافت مورگیج آشنا کرد؟

داشتن دانش و اطلاعات مربوط به بازار مسکن و مورگیج به جوانان کمک می کند که به خصوص در دورانهای موسوم به حباب ، از خطرات ترکیدن حباب مسکن مصون بمانند.

مدرسه

بهترین محل آشنایی با مسائل و اطلاعات رشته مسکن مدرسه است. چرا که نه؟ چرا در مدرسه ها به دانش آموزان آموزش داده نشود؟

دولت انتاریو این هفته جزییاتی از دروسی را که در سال نهم مدرسه به دانش آموزان آموزش داده خواهد شد منتشر کرد.

استفن له چه وزیر آموزش و پرورش انتاریو اعلام کرد که از امسال «آشنایی با امور مالی» در درس ریاضی سال نهم مدارس گنجانیده خواهد شد. در این آموزشها دانش آموزان با چگونگی خرید خانه و ملک آشنا خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش توضیح داده که در این دروس، نوجوانان با مسائلی مثل بدهی ، قرض ، وام ، پس انداز و نحوه اجاره خانه آشنا خواهند شد.

در اطلاعات اولیه که در اختیار معلمان گذاشته شده گفته شده که در مواد درسی مربوط به امور مالی از این پس اطلاعات بیشتر و دقیقتری درباره نرخ بهره ، پیش پرداخت خرید خانه و مدت زمان مورگیج به دانش آموزان داده خواهد شد.

البته بسیاری از این سر فصل ها در گذشته نیز به دانش آموزان آموزش داده می شد ولی برای سال تحصیلی جدید تغییراتی به عمل آمده و بر موضوع خرید خانه و دریافت مورگیج بیشتر تمرکز شده.

در آمریکا اطلاعات مربوط به مورگیج از سال ۱۱ دبیرستان به دانش آموزان تدریس می شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19