پربازید

ویدیو

کووید-19

مختصر و مفید ازکووید و واکسن آن

کلینیک واکسیناسیون در مترو کانونشن سنتر تورنتو

شهر تورنتو ی کیلینیک واکسیناسیون کووید در مترو کانونشن سنتر تورنتو دایر می کند که هفته آینده باز می شود و 6 هفته دایر خواهد بود و کارکنان بخش بهداشت و درمان را واکسن می زند.

کبک

کبک  روز سه شنبه شناسایی 1934 بیمار جدید و 47 مرگ جدید ناشی از کووید را گزارش داد. این دومین روز متوالی است که تعداد مبتلایان جدید کبک زیر 2000 نفر است.

20 میلیون دوز دیگر

جاستین ترودو صبح سه شنبه در کنفرانس خبری گفت بر سر خرید 20 میلیون دوز واکسن دیگربا کمپانی فایزر توافق شد.

انتاریو

انتاریو روز سه شنبه 2903 بیمار جدید و 41 مرگ جدید را گزارش کرد. هشت مورد از ابتلاهای جدید ناشی از گونه جهش یافته ویروس کووید است که از بریتانیا آمده.

استعفا در اوکویل

شهردار اوکویل انتاریو از ریاست بورد پلیس منطقه هالتون استعفا کرد. این هفته معلوم شد که او با سفر رئیس پلیس منطقه هالتون به خارج از کشور موافقت کرده بود.

آمار کرونا در ایران

وزارت بهداشت ایران روز سه شنبه 23 دی آمار رسمی کووید در 24 ساعت گذشته را چنین اعلام کرد:

  • تعداد مبتلایان جدید: 6408 نفر
  • مجموع تعداد مبتلایان تاکنون: یک میلیون و 299 هزارنفر
  • تعداد مرگهای جدید: 98 نفر
  • شمار مرگها تاکنون: 56360 نفر

آمریکا

آمار جدید کووید در آمریکا در صبح سه شنبه چنین اعلام شد:

  • تعداد مبتلایان جدید: 222900 نفر
  • مجموع مبتلایان تاکنون: 22.6 نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 2048 نفر
  • مجموع مرگها تا کنون:  376.476 نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 129.748 نفر

بومیان آمریکا

نیویورک تایمز گفت ویروس کووید با سرعت شتابنده ای بومیان آمریکا بخصوص سالمندانشان را می کشد و طوایف بومی را از گنجینه میراث فرهنگی و زبانشان محروم می کند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19