پربازدید

ویدیو

کووید-19

محبوبترین اسامی نوزادان در انتاریو

بار دیگر اولیویا محبوبترین نام برای نوزادان دختر در انتاریو شناخته شد. یازده سال متوالی است که این نام انتخاب اول پدر و مادر هاست.

دولت انتاریو محبوبترین نامهای انتخاب شده برای نوزادان متولد شده در سال ۲۰۲۰ را اعلام کرد.

در میان اسامی دختران اولیویا، و در میان اسامی پسران نوا بیشتر از بقیه انتخاب شده اند.

اسامی دختران

از یازده سال پیش به این سو والدین اولیویا را بیشتر از بقیه اسامی انتخاب می کنند. بعد از اولیویا (Olivia)، شارلوت (Charlotte) و بعد اِما (Emma)، امیلیا (Amelia) و سوفیا (Sophia) قرار دارند.

اسامی پسر

برای نوزادان پسر نیز برای دومین سال متوالی نوآ (Noah) در صدر قرار گرفت. پس از آن به ترتیب لیام (Liam)، بنجامین (Benjamin)، الیور (Oliver) و جک (Jack) قرار دارند.

امسال برای اولین بار نامهای آیلا (Isla)، تئودور (Theodore) و لئو (Leo) به فهرست ده نام نخست راه یافته اند.

ده نام برتر

ده نام محبوبتر سال ۲۰۲۱ برای نوزادان دختر و پسر به قرار زیر هستند:

دختران

– Olivia
– Charlotte
– Emma
– Amelia
– Sophia
– Ava
– Isla
– Chloe
– Evelyn
– Mia

پسران

– Noah
– Liam
– Benjamin
– Oliver
– Jack
– Lucas
– Theodore
– William
– Ethan
– Leo

در انتاریو پدر و مادران پس از تولد نوزادشان 30 روز فرصت دارند که نام او را به ثبت برسانند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159977بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19