پربازدید

ویدیو

کووید-19

مجلس کانادا قانون پرداخت سوبسید دستمزدها را تصویب کرد

مجلس کانادا روز شنبه برنامه ۷۳ میلیارد دلاری پرداخت سوبسید به بیزنسها بابت بخشی از حقوق کارکنانشان را تصویب کرد. 

هدف از این برنامه، سرپا نگه داشتن بیزنسهایی است که به خاطر پندمیک کووید -۱۹ با زیان فراوان، تعطیلی و حتی ورشکستگی مواجه هستند. 

جاستین ترودو نخست وزیر قول این کمک را از چند هفته پیش داده بود. او این برنامه را بهترین برنامه اقتصادی کانادا از زمان جنگ جهانی دوم خوانده است. 

این برنامه بعد از ۶ ساعت مذاکره و بحث در مجلس به تصویب رسید.

این برنامه به صورت On Division تصویب شد که به معنای وجود اختلافاتی بین نمایندگان اما در نهایت تصویب یکپارچه آن بود.

برای بررسی و تصویب این قانون تعداد انگشت شماری از نمایندگان در مجلس حضور یافتند. مجلس کانادا به خاطر پندمیک کووید -۱۹ از مدتی پیش تعطیل شده و فقط برای موارد اضطراری مربوط به کووید -۱۹ به صورت فشرده با حضور تعداد اندکی از نمایندگان از احزاب مختلف، برگزار می شود. 

 

جزییات برنامه 

طبق این برنامه دولت فدرال هفتاد و پنج درصد حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان کمپانی ها را تا ۱۲  هفته به کمپانی ها می پردازد تا کمپانی ها و بیزنسها مجبور به بیرون کردن کارکنانشان نشوند و نیروی کار را شاغل نگه دارند.

این سوبسید تا ۱۵ مارچ عطف به ماسبق می شود، یعنی اگر بیزنسها ۷۵ درصد حقوقی را که بعد از ۱۵ مارچ پرداخته اند، در صورت نگه داشتن نیروی کارشان، می توانند سوبسید دریافت کنند.

این سوبسید به کمپانی هایی پرداخت می شود که میزان درآمدشان در مارچ امسال حداقل ۱۵ درصد و در ماههای اپریل و می حداقل سی درصد کاهش پیدا کرده. 

 

کی پرداخت می شود؟

بیل مورنو وزیر دارایی کانادا گفت این سوبسید طی دو تا پنج هفته آینده پرداخت می شود و دولت تلاش دارد در اسرع وقت پرداخت را شروع کند.

 

بیشتر بخوانید:
شرایط پرداخت سوبسید به بیزنسها آسانتر شد
دولت به فکر کمک به خویش فرماهایی که ساعات کارشان کم شده
چگونگی دریافت ۷۵ درصد دستمزد کارکنان به صورت سوبسید

 

 

 

 

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19