پربازید

ویدیو

کووید-19

مجسمه بزرگ ملکه ویکتوریا در محوطه مجلس مانیتوبا به زیر کشیده شد

مجسمه ملکه ویکتوریا در محوطه مجلس قانونگزاری مانیتوبا به زیر کشیده شد.

در این رابطه پلیس یک نفر را با استفاده از اسلحه مخصوص شوک  دستگیر کرد . عده ای  نیز اشیایی را به سمت پلیس پرتاب کردند و کلمات اهانت آمیز گفتند.

شرایطی که منجر به دستگیری این فرد شد  هنوز روشن نیست اما گفته شده که این فرد از پائین کشیدن مجسمه عصبانی بوده و خشمش را به کسانی که مجسمه را پائین کشیدند نشان داده.

جمعیتی  که در محوطه اطراف مجسمه گرد آمده بودند اکثرا آرام و  بدون  خشونت بودند.

محوطه مقابل مجلس مانیتوبا روز پنجشنبه محل اجتماع نهایی کسانی بود که در راهپیمایی ”تک تک کودکان مهم هستند“ Every Child Matters شرکت کرده بودند. این راهپیمایی در اعتراض به تراژدی مدارس شبانه روزی بومیان در بعد از ظهر کانادا-دی  برگزار شد.

مجسمه بزرگ ملکه ویکتوریا بعد از سقوط، کنار سکو افتاده و روی آن رنگ قرمز پاشیده شده و علامتی به آن تکیه داده شده بود که روی آن نوشته شده بود:”همه ما روزی کودک بودیم. کودکان را به خانه بیاورید.“

دهها نفر به دور مجسمه گرد آمده بودند که اغلبشان به یاد کودکان مدارس شبانه روزی پیرهن نارنجی پوشیده بودند.

این مجسمه ملکه ویکتوریا در سال 1904 نصب شده بود.

به گزارش شبکه خبری سی بی سی، مجسمه کوچکتری از ملکه الیزابت که در قسمت شرق  محوطه مجلس مانیتوبا بود نیز به زیر کشیده شد.

روز پنجشنبه همزمان با کانادا دی هزاران نفر برای بزرگداشت قربانیان مدارس شبانه روزی و برای ادای احترام به بومیان، به خیابانها آمدند و راهپیمایی کردند. نزدیک به سه هزار نفر در مقابل ساختمانهای پارلمان کانادا در اتاوا گرد آمده و به حمایت از بومیان شعار می دادند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19