پربازدید

ویدیو

کووید-19

متهم تیراندازی یورک دیل مال دستگیر شد

صدها مشتری که بعدازظهر پنجشنبه 30 آگوست در مرکز خرید معروف یورک دیل مال مشغول خرید بودند ناگهان با شنیدن صدای حداقل دو گلوله دچار اضطراب شده و با دستپاچگی به سمت خروجی های مال رفتند. 

به گفته پلیس، این تیراندازی به دنبال دعوای دو گروه حاضر در مال رخ داد که در جریان آن کسی به علت گلوله مجروح نشد اما دو نفر هنگام خروج از مال دچار صدمه شدند و به بیمارستان برده شدند. 

پلیس تورنتو روز دوشنبه سوم سپتامبر فرد 20 ساله ای به نام زیون سانکار بحاری

Zion Sankar-Beharry را در حوالی «ترنتون» دستگیر کرد. به گزارش کندین پرس وی با 11 فقره اتهام شامل دو فقره تلاش برای قتل، روبرو است. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=51514بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19