پربازدید

ویدیو

کووید-19

متهم به پرتاب « فضولات انسانی» دستگیر شد

فردی که متهم به پرتاب « فضولات انسانی» به سمت مردم است، توسط پلیس دستگیر شد. این فرد که ساموئل اوپوکو نام دارد ۲۳ ساله است.

او که متهم به پنج فقره حمله به مردم با فضولات انسانی و اذیت و آزار mischief است صبح چهارشنبه در دادگاهی در تورنتو حاضر شد. 

دهها نفر، از جمله چندین دانشجوی دانشگاه تورنتو در دادگاه حضور یافتند. یکی از موارد پرتاب « فضولات» در کتابخانه دانشگاه تورنتو انجام شده بود.

به گفته پلیس، متهم جمعه گذشته در دانشگاه تورنتو اقدام به پرتاب «مدفوع» به سمت یک زن و یک شخص جوان کرده و سپس در روزهای یکشنبه و دوشنبه چند اقدام مشابه دیگر انجام داده بود.

راستش را بخواهید این حادثه که در چند روز گذشته حداقل سه بار اتفاق افتاده بود آنقدر مشمئز کننده بود  که ابتدا تصمیم نداشتیم آن را درج کنیم ولی وقتی روز سه شنبه برای بار سوم تکرار شد، و به خبر روز رسانه های نوشتاری و رادیو – تلویزیونی تورنتو و کانادا تبدیل شد، ذکر آن اهمیت پیدا کرد.

موضوع از این قرار بود که ابتدا روز دوشنبه پلیس تورنتو اعلام کرد که در دو حادثه جداگانه، در تعطیلات آخر هفته، مدفوع به سمت ساختمانهای دانشگاههای تورنتو پرتاب شده. در هر دو مورد، مردی اقدام به پرتاب این «فضولات» به سمت دانشجویان حاضر در کتابخانه های دانشگاه تورنتو و دانشگاه یورک کرده بود.

مرتبه سوم

روز سه شنبه ۲۶ نوامبر پلیس تورنتو گفت این حادثه برای بار سوم تکرار شده و مردی اقدام به پرتاب سطلی حاوی مدفوع feces به سمت دختری کرده.

بنا به گزارشها، در دو مورد اول، متهم وارد ساختمانهای کتابخانه ها در دو دانشگاه تورنتو و یورک شده و سطل حاوی «فضولات» را روی افرادی که داخل کتابخانه نشسته بودند خالی کرده بود.

به دنبال حادثه سوم، افسران پلیس سطل را پیدا کرده و آن را در اختیار بازرسان قرار دادند – کندین پرس.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=107097بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19