پربازدید

ویدیو

کووید-19

متهم به دلالی سکس

مرد 28 ساله ای از لندن انتاریو متهم به دلالی انسان در کلانشهر تورنتو شده.

پلیس از ماه می گذشته در جریان قرار گرفته بود. در آن زمان زنی به نزد پلیس آمد و شکایت کرد که در هتلی در می سی ساگا مورد بهره برداری جنسی قرار گرفته.

افسران پلیس معتقدند که این زن از طریق یک دوست مشترک با متهم آشنا شده و متهم شروع به دلالی جنسی این زن کرده و او را وادار به ارائه سرویس جنسی کرده و در مقابل درآمد کسب می کرده.

کارآگاهان عکس متهم را در اختیار رسانه ها قرار داده اند تا اگر افراد دیگری مورد بهره برداری جنسی از سوی متهم قرار گرفته اند با پلیس تماس بگیرند.

متهم  ترکار بلیک Trekar Blake نام دارد و از لندن انتاریو است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=152358بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19