پربازید

ویدیو

کووید-19

مترو کانونشن سنتر تورنتو کلینیک شد

چگونگی ادامه واکسیناسیون در کانادا به سوال روز تبدیل شده. خبر تاخیر چهارهفته ای در تحویل محموله های واکسن فایزر، همه را نگران کرده.

از صبح دوشنبه مرکز مترو کانونشن سنتر تورنتو طبق برنامه به کلینیک تزریق واکسن کووید تبدیل شد.

قرار است روزی 250 نفر در این مرکز که در دان تاون تورنتو واقع است واکسینه شوند. حال سوال این است: کی واکسن به تعداد کافی در اخیتار این مرکز قرار می گیرد؟

مسئولان شهر تورنتو می گویند کلینیک مترو کانونشن سنتر به وزارت بهداشت اونتاریو کمک می کند تا نحوه دایر کردن کلینیک در فضاهای غیر بیمارستانی را آزمایش کنند و برای ایجاد چنین مراکزی در هفته های آینده به کار گیرند.

کمپانی فایزر به کانادا اطلاع داده که تحویل محموله های جدید واکسن را به کانادا و چندین کشور دیگر، چهارهفته به تاخیر می اندازد تا تاسیسات تولید واکسن خود را در بلژیک توسعه دهد. دولت انتاریو گفته این تغییر، بر برنامه واکسیناسیون این استان اثر می گذارد و واکسیناسیون بعضی از گروههای اجتماعی را چندین هفته به عقب می اندازد.

در این میان شهر همیلتون گفت که دولت انتاریو از این شهر خواسته که تزریق اولین دوز هر دو واکسن فایزر و مدرنا را برای همه – به جز ساکنان و کارکنان آسایشگاههای سالمندان و مراکز مراقبت دائم – موقتا متوقف کند.

مشخص نیست چه تعداد دیگر از مناطق انتاریو چنین دستورالعملی دریافت کرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19