پربازید

ویدیو

کووید-19

ماموران شهرداری تورنتو پارکی را در دان تاون از خانه بدوشان تخلیه کردند

شهرداری تورنتو صبح سه شنبه مشغول خالی کردن پارک دیگری از خانه بدوشان بود.

شهرداری می گوید ماه گذشته به ساکنان آلونکها که در داخل پارک الکساندرا ایجاد شده اخطار تخلیه داده شده و اینک در صبح سه شنبه 20 جولای حکم را به اجرا در می آورد.

پلیس تورنتو نیز برای حمایت از ماموران شهرداری در محل پارک الکساندرا حاضر بود. تعدادی از ماموران پلیس سوار اسب بودند که عکس آنها در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشته شده بود. در یکی از پستها در توئیتر گفته شده که دهها نیروی پلیس و اسب به محل گسیل شده بودند.

شهرداری گفت در حین اجرای حکم، پارک تعطیل خواهد بود.

در داخل چادرها و اتاقکها 28 تا 35 خانه بدوش زندگی می کردند که به آنها فضاهای سرپوشیده مناسب همراه با غذا و دیگر خدمات ضروری پیشنهاد شده .

ماه گذشته  شهرداری تورنتو پارک دیگری را از خانه بدوشان تخلیه کرد اما به خاطر حضور فشرده پلیس هنگام تخلیه ،مورد انتقاد قرار گرفت.

پارک الکساندرا در دان اتاون تورنتو نزدیک کنزینگتون مارکت و چایناتان واقع است.

در پی پندمیک کرونا بر تعداد خانه بدوشان افزوده شده . خیلی از ساکنان پناهگاههای دولتی از ترس ابتلا به کرونا شلترها را ترک کردند و در پارکها و کنار خیابانها برای خود آلونک ساختند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19