پربازدید

ویدیو

کووید-19

لیزا چنی دختر دیک چنی جزو حامیان استیضاح ترامپ

دموکراتهای آمریکا به رهبری نانسی پلوسی پروسه استیضاح دانلد ترامپ رئیس جمهورآمریکا را با جدیت به پیش می برند.

این دومین باری است که ترامپ استیضاح می شود. بار اول او به خاطر تماس با رئیس جمهور اوکراین استیضاح  او به رای گذاشته شد گه رای کافی نیاورد. این بار او به خاطر سخنانش در چهارشنبه گذشته خطاب به طرفدارانش استضیاح می شود. چهارشنبه گذشته طرفداران ترامپ بعد از شنیدن سخنان او به ساختمن کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی یورش بردند. این یورش منجر به مرگ پنج نفر شد. لایحه استیضاح بار اول در سال گذشته رای لازم را نیاورد و ترامپ از آن جان به سلامت برد ولی این بار تعدادی از چهره های اصلی جمهوریخواهان در سنای آمریکا از استیضاح ترامپ حمایت می کنند.

لیز چنی دختر دیک چنی وزیر دفاع آمریکا در زمان حمله به عراق از جمهوریخواهان طرفدار استیضاح ترامپ است. لیز چنی نماینده جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا سومین فرد در رده بندی قدرت جمهوریخواهان است. لیز چنی روز سه شنبه ترامپ را متهم به گرد هم آوردن شورشگرانی کرد که چهارشنبه گذشته به ساختمان کنگره حمله کردند.

مجلس نمایندگان آمریکا بحث درباره لایحه استیضاح ترامپ را روز چهارشنبه شروع کرد و احتمال می رود رای گیری در همین روز انجام شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19