پربازدید

ویدیو

کووید-19

لاکدان سراسری در نواسکوشیا به علت افزایش بی سابقه مبتلایان جدید

پس از سه روز افزایش غیرمنتظره مبتلایان جدید در نواسکوشیا، سراسر این استان به طور کامل برای مدت دو هفته تعطیل شد.

این تعطیلی از صبح چهارشنبه 28 اپریل شروع شد و تا دو هفته ادامه می یابد.

تمامی مدارس، فعالیتها و خدمات فضای بسته که غیر اساسی محسوب  شوند در این مدت تعطیل خواهند بود. تعداد مبتلایان کرونا در استان نواسکوشیا از ابتدای پندمیک تا چند روز پیش بسیار پائین بود، اما سه روز قبل تعداد مبتلایان جدید به 63 رسید که رکورد محسوب می شد. تعداد مبتلایان جدید در روز بعد به 96 نفر رسید و در روز چهار شنبه هنوز بالا بود و منجر به اعلام تعطیلی سراسری در این استان شد.

مراکز تست گیری در این استان به شدت فعال شده و شصت تن از اعضای نیروی دریایی کانادا از کشتی های این نیرو در سواحل نواسکوشیا به کمک مراکز تست گیری شتافته اند.

اغلب ابتلاهای جدید در منطقه هلیفکس مرکز استان به ثبت رسیده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144799بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19