پربازدید

ویدیو

کووید-19

لابراتوار “ووهان” منشا ویروس نبوده

تیم اعزامی سازمان بهداشت جهانی به چین به این نتیجه رسید که به احتمال زیاد انستیتیوی ویروس شناسی ووهان چین منبع راه یافتن ویروس کووید به بیرون نبوده .

این تیم احتمال بیشتری داده که این ویروس از یک حیوان به انسان سرایت کرده باشد.

بررسیهای تیم اعزامی سازمان بهداشت جهانی به چین قدم اول در مسیر شناسایی منشا ویروس است.

باور بر این است که ویروس کووید ابتدا از خفاشها شروع شده و سپس از طریق گونه دیگری از جانوران وحشی نظیر Pangolin یا Bambo rat (که جزو خوراکیهای لذیذ برای بعضیها در چین است) به انسان منتقل شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139588بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19