پربازید

ویدیو

کووید-19

قیمت طلا، ارزش دلار کانادا و بیت کوین ـ جمعه هفده سپتامبر

سلام تورنتو آنلاین ـ در ۲۴ ساعت گذشته قیمت نقره، نفت، بیت کوین و اتریوم کاهش داشت. قیمت بنزین در تورنتو روز شنبه لیتری دو سنت کم می شود.

ـ طلا: هر اونس ۱۷۵۱ دلار آمریکا

ـ نقره: هر اونس ۲۲.۳۹ دلار آمریکا

ـ دلار کانادا: ۷۸.۴۹ سنت آمریکا

ـ نفت: ۷۱.۵۹ دلار آمریکا

ـ بنزین در تورنتو: هر لیتر ۱۴۰.۹۰ سنت کانادا

ـ بنزین در ونکوور: هر لیتر ۱۵۳.۹۰ سنت کانادا

ـ بیت کوین: ۵۹۹۵۰ دلار کانادا

ـ اتریوم: ۴۳۰۰ دلار کانادابیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19