پربازدید

ویدیوکووید-19

قیمت برق در انتاریو پایین می آید

دولت انتاریو هزینه برق را پایین  آورد زیرا بسیاری از ساکنان اکنون از خانه کار می کنند. این کاهش هزینه برق موقتی است  اما تا زمانی که بحران کرونا وجود دارد ادامه خواهد یافت.

یک منبع آگاه که نخواسته نامش فاش شود به کندین پرس گفت که این کاهش قیمت برای ۴۵ روز آینده خواهد بود.  این کاهش قیمت بدین صورت خواهد بود که کلیه مصرف برق هر خانه به نرخ off-peak   محاسبه خواهد شد. در حال حاضر مردم برای مصرف برق در ساعات پر مصرف رقم بیشتری می پردازند.

این کاهش به طور متوسط ۲۰ دلار در ماه به نفع هر خانوار خواهد بود.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19