پربازدید

ویدیوکووید-19

قوانین کار برای 900 هزار نیروی کار دولت فدرال کانادا اصلاح می شود

قوانین فدرال کار کانادا عوض می شود و این تغییرات قرار است از روز کار سال آینده به اجرا درآید. قوانین فدرال کار که به آن Labour Code می گویند حدود 900 هزار نیروی کار دولت فدرال را پوشش می دهد. 

تحولات گسترده در عرصه تکنولوژی موجب تغییرات گسترده ای در بازار کار شده و وزارت کار کانادا برای پاسخگویی به شرایط جدید، به زودی لایحه قانون جدید کار را برای بررسی و تصویب تقدیم پارلمان خواهد کرد. 

به گزارش کندین پرس پاتی هاجو Patty Hajdu وزیر کار کانادا می گوید اصلاحات جدید بر مبنای مشورتهایی که با مردم شده تدوین گردیده. 

به گفته هاجو مردم خواهان اوقات فراغت بیشتر هستند تا بتوانند بیشتر پیش خانواده هایشان باشند. 

مردم خواهان بالانس بیشتری بین کار و زندگی هستند و می خواهند شرایط کاری منصفانه تر و قابل پیش بینی تر باشد. 

چارچوب استانداردهای کنونی کار در کانادا در دهه 1960 تدوین شده اما در آن زمان کارگران و نیروی کار معمولا دارای کار تمام وقت، دائمی و دارای مزایا بودند. اما از دهه 1970 شرایط چنان تغییر یافته که گرایش به سمت شرایط کاری غیراستاندارد ـ موقت، پارت تایم و قراردادی ـ بوده.

کارشناسان دولتی سال گذشته در گزارشی نوشتند که: قوانین و مقررات کار

Labour Code اغلب از دور خارج هستند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19