پربازدید

ویدیو

کووید-19

قابل توجه مسافرانی که از سفر های خارجی غیر ضروری به کشور بر می گردند

دولت کانادا می خواهد از اطلاعات مسافرانی که وارد کانادا می شوند استفاده کند تا مانع از سو استفاده بعضی از مسافرانی که به سفرهای غیر ضروری رفته اند بشود. مسافرانی که از خارج از کشور بر می گردند باید برای یک دوره 14 روزه خود را قرنطینه کنند اما این مسافران اگر به سفرهای تعطیلاتی و غیر ضروری رفته باشند نمی توانند برای این چهارده روز درخواست مزایای استعلاجی کنند. دولت کانادا برای کسانی که به علت ابتلا به کووید و یا تماس با افراد مبتلا به قرنطینه می روند مزایایی در نظر گرفته که برای دوره 14 روزه قرنطینه به آنها پرداخت می شود. ولی مسافرانی که از سفرهای غیر ضروری بر می گردند و باید خود را 14 روز قرنطینه کنند، نمیتوانند خواستار این مزایا شوند.

اطلاعاتی که در دو هفته گذشته منتشر شد و اظهارات جاستین ترودو نخست وزیر حاکی از آن بود که برخی از این مسافران برای مزایای استعلاجی اپلای کرده اند. ترودو از این بابت ابراز ناخرسندی کرد و تاکید کرد که مزایای استعلاجی برای کسانی است که به علت ابتلا به بیماری یا تماس با بیماران و افراد مشکوک به بیماری مجبورند به قرنطینه بروند.

اکنون  دولت فدرال می خواهد اسامی دریافت کنندگان مزایای استعلاجی را با اسامی کسانی که از خارج وارد کانادا می شوند تطبیق دهد تا مانع از دریافت این مزایا توسط افرادی شود که به سفرهای غیر ضروری رفته اند . کارشناسان می گویند تطبیق دادن اسامی کار مشکلی نیست.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138378بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19