پربازدید

ویدیو

کووید-19

فروش پوشاک و جواهرات در ماه فوریه بیست و سه درصد افزایش یافت

بازار فروش لباس و کفش و جواهر در ماه فوریه افزایش خیلی خوبی داشت.

سازمان آمار کانادا ارقام فروش ماه فوریه را منتشر کرد.

در مجموع میزان خرده فروشی در کانادا در این ماه به 55 میلیارد دلار رسید که 4.8 درصد بیشتر از ماه ژانویه بود.

سازمان آمار در تخمین های اولیه  2.3 درصد رشد برای ماه مارچ پیش بینی کرده. کم شدن محدودیتها در ماههای فوریه و نیمه مارچ دلیل اصلی افزایش فروش دانسته شده. کارشناسان اقتصادی ادامه این رشد را منوط  به وضعیت پندمیک در ماههای آینده می دانند. در هفته های اخیر در اغلب استانهای کانادا از جمله انتاریو مقررات سفت و سختی برای مهار موج سوم کرونا وضع شده که آثار آن بر بازار خرید و فروش بعدا مشخص می شود، اما تخمین های اولیه حاکی از افت مجدد خرید و فروش در ماه اپریل است.

افزایش فروش لباس و جواهر

به گفته سازمان آمار، فروش پوشاک در ماه فوریه 23.7 درصد و فروش جواهرات و کیف و چمدان و لوازم چرمی 25.4 درصد رشد داشت. فروش اتومبیلهای نو در ماه فوریه 5 درصد رشد داشت.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144828بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19