پربازید

ویدیو

کووید-19

فروش تیم هورتنز چقدر تغییر کرده؟

این روزها همه در آمد خود را با سال گذشته مقایسه می کنند. پندمیک کووید تغییرات رادیکالی را در فعالیتهای اقتصادی ایجاد کرده. در این میان درآمد و سود بعضی بیزنسها به شدت افزایش یافته. بعضی دیگر از بیزنسها هم به شدت دچار نقصان درآمد شده اند. برخی هم در میانه این نوسانات، در آمد و فروششان مقداری تغییر کرده.

بیلان مالی کمپانی ها که برای هر سه ماه بیرون می دهند آئینه ای است از این نوسانات.

کمپانی بین المللی Restaurant Brand مالک کافی شاپهای معروف تیم هورتنز و رستورانهای برگر کینگ و پاپ آیز، روز پنجشنبه بیلان مالی سه ماهه چهارم را بیرون داد. این کمپانی می گوید در سه ماهه چهارم هم سود و هم فروش آن در مقایسه با سه ماهه آخر سال قبل کاهش یافته.

این کمپانی حسابهای مالی خود را در آمریکا و به دلار آمریکا محاسبه می کند.

خلاصه ای از بیلان مالی این کمپانی در سه ماهه آخر سال که توسط کندین پرس منتشر شد حاکی از1.36 میلیارد دلار آمریکا فروش (درآمد) داشته که تقریبا هشت درصد کمتر از سه ماهه آخر در یکسال قبل است (1.48 میلیارد دلار آمریکا).

این کمپانی می گوید  در سه ماهه مذکور 247 میلیون دلار آمریکا سود داشته که 105 میلیون دلار از سه ماهه آخر سال مالی قبل (351 میلیون دلار) کمتر است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19