پربازدید

ویدیو

کووید-19

چرا فروش اتومبیل در کانادا کاهش یافت؟

فروش اتومبیل در کانادا در ماه اپریل ۳۶ درصد کاهش داشت.

سازمان آمار کانادا آمار فروش اتومبیل و کالاهای صنعتی  را در کانادا در ماه اپریل بیرون داد که نشان دهنده ۳۶.۵ درصد کاهش فروش اتومبیل  نسبت به ماه قبل از آن است. این بیشترین کاهش فروش ماهانه در یکسال گذشته است.

علت؟

همانطور که از چندین ماه قبل معلوم شد، به دنبال پندمیک کرونا و تبعات آن، تولید سمی کانداکتورها در جهان به شدت کم شده. سمی کانداکتورها یکی از اجزای کلیدی در تولید اتومبیل است. کمبود سمی کانداکتورها سبب کاهش تولید اتومبیل شده.

نیمه هادی ها در تولید بسیاری از فراورده های صنعتی نقش کلیدی دارند. به همین دلیل کاهش سمی کانداکتورها سبب شده که تولید فراورده های صنعتی و کارخانه ای در کانادا در ماه اپریل ۲.۱ درصد کاهش پیدا کند.

البته اگر تولیدات اتومبیل و وسایل حمل و نقل را نادیده بگیریم فروش محصولات صنعتی و کارخانه ای  در ماه اپریل ۱.۵ درصد افزایش داشته.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=147273بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19